Κόλλα

ΚΟΛΛΑ

 

Κόλλα είναι το υλικό με το οποίο κρατάμε σε άρρηκτη και διαρκή επαφή δύο ή περισσότερα υλικά.  Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι τα ίδια ή διαφορετικά.  Για κάθε υλικό ή για κάθε συνδυασμό συγκόλλησης υλικών χρησιμοποιούμε αντιστοίχων προδιαγραφών κόλλα όπως αυτές ορίζονται από τον κατασκευαστή.  Η επιλογή της κατάλληλης κολλάς είναι ουσιώδους σημασίας για την αποτελεσματική και ισχυρή σε βάθος χρόνου συγκόλληση των υλικών.  Για την καλύτερη επιλογή του υλικού συγκόλλησης πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τις ιδιότητες αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα υλικά μας στη δεδομένη χρονική στιγμή.

 

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

 

Για τις κόλλες πλακιδίων που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να γνωρίζουμε το υλικό κατασκευής του πλακιδίου, αν είναι δηλαδή κεραμικό, γρανιτοπλακίδιο τον χώρο στον οποίο θα κολλήσουμε τα πλακίδια αν είναι εσωτερικός, εξωτερικός και αν ο χώρος έχει ενδοδαπέδια θέρμανση.  Επίσης είναι απαραίτητό να γνωρίζουμε το υλικό και την κατάσταση του υποστρώματος (τσιμεντοκονία, μάρμαρο, γυψοσανίδα, μωσαϊκό, κόντρα πλακέ, νοβοπάν, σαθρό υπόστρωμα) πάνω στο οποίο θα κολλήσουμε τα πλακίδια.  Αν είναι λαδωμένο και σκονισμένο το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί πριν από την συγκόλληση.  Βεβαίως στην περίπτωση που κάποιος προμηθευτεί το σύνολο των υλικών από το ίδιο σημείο πώλησης και αφού ενημερώσει τον υπεύθυνο για την κατάσταση και την υφή του υποστρώματος αυτός υπεύθυνα θα υποδείξει την κατάλληλη κόλλα.

 

Σύμφωνα με αυτά που προαναφέραμε υπάρχουν κατηγορίες στις κόλλες πλακιδίων για όλες αυτές τις περιπτώσεις και κατατάσσονται σύμφωνα με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.

 

Οι κατηγορίες αυτές είναι:

  • C1       Κοινή τσιμεντοειδής κόλλα κατάλληλη για την συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και τοίχου πάνω σε μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία και τούβλα.
  • C1T    Σαν την C1 με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν μειωμένη ολίσθηση.
  • C1TE  Τσιμεντοειδής κόλλα κατάλληλη για την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και τοίχου πάνω σε μπετόν, τσιμεντοκονίες, σοβά, τούβλα.  Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν υλικό συγκόλλησης δομικών στοιχείων ελαφρομπετόν (Alfablock,Ytong κ.λ.π.). Δεν προτείνεται η χρήση της σε έτοιμους γυψοσοβάδες.
  • C2       Βελτιωμένη τσιμεντοειδής κόλλα κατάλληλη για την συγκόλληση γρανιτοπλακιδίων δαπέδου και τοίχου πάνω σε μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία, τούβλα, δομικά υλικά, ελαφρομπετόν σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
  • C2TΕ  Ακρυλική κόλλα πλακιδίων ενός συστατικού εύκαμπτη, αντιπαγετική, με μηδενική ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο εργασίας για την συγκόλληση πλακιδίων δαπέδου και τοίχου σε μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία, ελαφρομπετόν, τούβλα και δομικά υλικά.  Προσφέρει άριστη πρόσφυση σε χώρους με ενδοδαπέδια θέρμανση, μπαλκόνια, ταράτσες, υπόγεια και εξωτερικές επενδύσεις τζακιών καθώς και η εφαρμογή της πάνω σε μη απορροφητικές επιφάνειες όπως παλιά πλακίδια, γυψοσανίδα, μάρμαρα και μωσαϊκό.
  • C2TES1         Σαν την C2TE με επιπλέον παραμορφωσιμότητα κλάσης S1.  Η παραμορφωσιμότητα μιας κόλλας πλακιδίων δηλώνει την ευκαμψία της.  Οι κόλλες S1 πρέπει να έχουν ένα βέλος κάμψης μεταξύ 2,5 και 5mm.
  • ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (EPOXY A+B)      Χημική κόλλα δύο συστατικών.  Είναι μία ισχυρότατη κόλλα που χρησιμοποιείται για την συγκόλληση όλων των τύπων πλακιδίων, υαλοψηφίδας κλπ. σε κάθε υπόστρωμα.  Η χρήση της προτείνεται για πισίνες, ιαματικά λουτρά, βιομηχανίες και ειδικά καλύπτει τις περιπτώσεις που οι ήδη αναφερόμενες κόλλες δε καλύπτουν.  Είναι η πλέον κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων σε μεταλλικές επιφάνειες όπως ανοξείδωτη λαμαρίνα, αλουμίνιο, αμίαντο και γυαλί.

 

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΠΑΡΚΕ)

 

Οι κόλλες για την συγκόλληση ξύλινων δαπέδων είναι διαχωρισμένες σε κατηγορίες.  Σύμφωνα με αυτά που προαναφέραμε από τα πλακίδια κατηγορίες υπάρχουν και σε αυτές τις κόλλες για να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις όπως το τύπο δαπέδου, τις διαστάσεις της σανίδας και το τρόπο συγκόλλησης που θα επιλέξει ο αγοραστής.  Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η ελαστικότητα της συγκόλλησης και εδώ έχουμε κόλλες ενός ή δύο συστατικών.  Έτσι λοιπόν διατίθενται υλικά για την συγκόλληση ξύλο με ξύλο (παρκέ, παρκέ πάνω σε κόντρα πλακέ θαλάσσης κ.α.) και ξύλο πάνω σε τσιμεντοκονία, μάρμαρο, μωσαϊκό, βιομηχανικό δάπεδο ή ακόμη και μέταλλο (περίπτωση παταριού, σκάλας με μεταλλικό σκελετό κ.α.).  Συνήθως ισχυρότερη συγκόλληση και ελαστικότητα παρέχουν οι οργανικές κόλλες δύο συστατικών.  Σε αυτά τα προϊόντα επιζητούμενο επίσης είναι από τον τοποθέτη το παράθυρο εργασιμότητας δηλαδή η διαθέσιμη χρονική περίοδος που έχει στη διάθεση του προς χρήση και πριν αρχίσει η πήξη του υλικού.