Αυτοεπιπεδούμενα

Για την επίστρωση πλακιδίων, παρκέ, μοκέτας, πλαστικών πλακιδίων (PVC) εποξειδικών δαπέδων ή και για άλλες εφαρμογές, απαιτούνται δάπεδα οριζόντια, τελείως επίπεδα και λεία. Με το σκυρόδεμα και με τις κοινές τσιμεντοκονίες είναι αδύνατο να επιτύχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Τα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα δίνουν όπως φαίνεται και από την ονομασία τους επίπεδες επιφάνειες διότι έχουν την ιδιότητα των υγρών (χωρίς να είναι). Πάνω στο υπάρχον δάπεδο εφαρμόζουμε το αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα για εξομάλυνση ανωμαλιών έως 2cm. Το δάπεδο θα αποκτήσει λεία επιφάνεια και θα είναι έτοιμο να επιστρωθεί με τα υλικά της επιλογής μας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αρχικά εξασφαλίζουμε ισχυρές και καθαρές επιφάνειες, χωρίς ρωγμές και κενά.  Αν στα δάπεδα υπάρχουν μεγάλες ανωμαλίες μεγαλύτερες από 2cm (δηλαδή το μέγιστο πάχος εφαρμογής του υλικού) ακόμη και τοπικά, τότε εφαρμόζουμε αρχικά την κόλλα πλακιδίων προκειμένου να εξομαλύνουμε την επιφάνεια.  Ασταρώνουμε την τσιμεντοκονία με ακρυλική ρητίνη.  Μετά την πάροδο 2-6 ωρών ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορεί να γίνει η εφαρμογή της τσιμεντοκονίας.

Παρασκευάζουμε το αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο δίνοντας μεγάλη προσοχή να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς την ποσότητα νερού που αναγράφεται στο σακί ή στα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.  Για την παρασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητο ηλεκτρικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών, ή μηχανή συνεχούς ανάμιξης η οποία απαραίτητα να πρέπει να διαθέτει τα ειδικά εξαρτήματα για αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα.

Το έτοιμο προϊόν χυτεύεται και υποβοηθείται με μια μεγάλη οδοντωτή μεταλλική σπάτουλα, λασπιέρα κλπ. προκειμένου να καλύψει την επιθυμητή επιφάνεια.  Ενώ το δάπεδο είναι ακόμη ρευστό, επεξεργαζόμαστε την επιφάνειά του με ειδικό ακτινικό ρολό, έτσι ώστε να απελευθερωθεί τυχόν εγκλωβισμένος αέρας.  Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν και οι ενώσεις μεταξύ των διαφορετικών στρώσεων, και θα προκύψει μια ομοιόμορφη και οριζοντιωμένη επιφάνεια.  Συνιστάται η χρήση οδηγών για την επίτευξη ενιαίου πάχους.  Για την αποφυγή εμφάνισης ρηγματώσεων που έχουν αναπτυχθεί στο υπόστρωμα συνίσταται η χρήση αρμών διαστολής.

Εάν επικρατούν συνθήκες που προκαλούν απότομο στέγνωμα του προϊόντος, όπως υψηλές θερμοκρασίες, απαιτείται ελαφρύς ψεκασμός με νερό για τις πρώτες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή.  Αφήνουμε το προϊόν να στεγνώσει πλήρως πριν τις επόμενες εφαρμογές.  Η διάρκεια αυτή θα εξαρτηθεί από τις κλιματολογικές συνθήκες.  Αλλά ο συνιστάμενος χρόνος είναι περίπου 15 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ+5°Cκαι +35°C.